نویسنده = ����������������� ����������
شعر رودکی و قالب بیت ادبیات کلاسیک

دوره 6، 8 و 9، مهر 1384، صفحه 51-64

خدایی شریف‌اف