دوره و شماره: دوره 9، شماره 20، مهر 1387، صفحه 1-214 
1. ابوالقاسم لاهوتی

صفحه 16-30

خورشیده آته‌خان‌اوا


3. تقدیر

صفحه 37-43

عظیم بیضایف


10. عباس علی‌اف

صفحه 86-126

محمدجان شکوری بخارایی


13. پیشرو مطبوعات

صفحه 152-158

ابراهیم عثمان‌اف