دوره و شماره: دوره 9، شماره 18، فروردین 1387، صفحه 1-109 
11. بازار اطلاعاتی تاجیکستان: قانون و واقعیت

صفحه 91-102

پیوند گلمرادزاده نعمت‌الله اکبر