کلیدواژه‌ها = فناوری اطلاعات
تعداد مقالات: 1
1. فناوری اطلاعات و زبان ملی

دوره 9، شماره 18، بهار و تابستان 1387، صفحه 45-52

قهرمان سلیمانی