کلیدواژه‌ها = حوزه‌های قرآن‌پژوهی
تعداد مقالات: 1
1. ترجمه و تفسیرهای ورارودی در فهرست چارلز استاری

دوره 11، شماره 29، پاییز و زمستان 1389، صفحه 69-87

عبدالمنّان نصرالدین خجندی