کلیدواژه‌ها = بیدل
تعداد مقالات: 5
1. هنر سخنوری بیدل دهلوی در یک غزل ماده‌تاریخ

دوره 16، شماره 45، پاییز و زمستان 1394، صفحه 31-42

رستم تغایمراداف


2. تأملی در سبک بیدل دهلوی

دوره 16، شماره 45، پاییز و زمستان 1394، صفحه 43-59

بابابیک رحیمی


3. کلمه‌سازی آمیخته در نظم میرزا‌ بیدل

دوره 16، شماره 45، پاییز و زمستان 1394، صفحه 77-91

موسی عالمجان‌اف


4. میرزا عبدالقادر بیدل دهلوی و ابوعبدالله رودکی

دوره 16، شماره 45، پاییز و زمستان 1394، صفحه 93-104

شمس‌الدین محمدی‌اف


5. نشانه‌هایی از سبک هندی در شعر حافظ

دوره 12، شماره 30، بهار و تابستان 1390، صفحه 147-160

رستم وهاب‌نیا