کلیدواژه‌ها = محمدبن وصیف
تعداد مقالات: 1
1. زمان آغاز شعر پارسی دری

دوره 11، 26 و 27، بهار و تابستان 1389، صفحه 181-192

خدایی شریف‌زاده