کلیدواژه‌ها = نسخ خطی
تعداد مقالات: 3
1. آثار خجستۀ خجندیان در پاکستان

دوره 11، 26 و 27، بهار و تابستان 1389، صفحه 35-42

عارف نوشاهی


2. گنجینۀ نسخ خطی انستیتو شرق‌شناسی و میراث خطی آکادمی علوم تاجیکستان

دوره 10، شماره 22، بهار و تابستان 1388، صفحه 97-106

امریزدان علی‌مردان‌اف


3. نسخ خطی کتابخانۀ ملی حکیم ابوالقاسم فردوسی تاجیکستان

دوره 10، شماره 22، بهار و تابستان 1388، صفحه 173-174

عبدالله‌جان یوسف‌اف