کلیدواژه‌ها = ایران‌شناسی
تعداد مقالات: 4
1. دانیل کمیسروف، ایران‌شناس شهیر روس

دوره 10، شماره 22، بهار و تابستان 1388، صفحه 13-16

عالم‌جان خواجه‌مرادف


2. ایران‌شناسی در تاجیکستان

دوره 10، شماره 22، بهار و تابستان 1388، صفحه 57-68

صفر سلیمانی


3. ایران‌شناسی از بدخشان

دوره 10، شماره 22، بهار و تابستان 1388، صفحه 151-154

عزیز میربابایف


4. کتاب‌شناسی ایران در تاجیکستان

دوره 10، شماره 22، بهار و تابستان 1388، صفحه 155-158

عبدالرئوف نورس‌اف