کلیدواژه‌ها = کتاب‌شناسی
تعداد مقالات: 3
1. مروری تفصیلی بر آثار حدیثی حکیم ترمذی

دوره 17، شماره 46، بهار و تابستان 1395، صفحه 155-194

یحیی میرحسینی


2. تنظیم و انتشار نثر بدیع فارسی تاجیکی

دوره 9، شماره 18، بهار و تابستان 1387، صفحه 35-44

صفر سلیمانی


3. کتاب‌شناسی در فضای اطلاعاتی تاجیکستان

دوره 8، شماره 17، پاییز و زمستان 1386، صفحه 27-44

صفر سلیمانی