کلیدواژه‌ها = فارسی تاجیکی
تعداد مقالات: 3
1. رمان مسلمانان دارالراحت و ویژگی‎های ترجمۀ فارسی آن

دوره 17، شماره 47، پاییز و زمستان 1395، صفحه 25-47

ابراهیم خدایار


2. تنظیم و انتشار نثر بدیع فارسی تاجیکی

دوره 9، شماره 18، بهار و تابستان 1387، صفحه 35-44

صفر سلیمانی


3. مرجانی و مرحلۀ نو رشد ادبی خلق‌های تاجیک و تاتار

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1386، صفحه 35-44

مرتضی زین‌‌الدین‌اف