کلیدواژه‌ها = عبدالقادر شکوری
تعداد مقالات: 2
1. نخستین مکتب اصول جدید تاجیکی

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1386، صفحه 25-30

قهار رسولیان


2. مکتب و معارف تاجیک در سمرقند

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1386، صفحه 153-170

رسول هادی‌زاده