کلیدواژه‌ها = اشک حسرت
تعداد مقالات: 1
1. ادیم شغنانی، شاعر آزرده

دوره 7، شماره 10، بهار و تابستان 1385، صفحه 139-148

سرداربیک هزاره‌بیک