کلیدواژه‌ها = صدرالدین عینی
تعداد مقالات: 7
1. حصار شادمان در تاریخ امیران منغیتیۀ بخارای استاد صدرالدین عینی

دوره 11، شماره 28، پاییز و زمستان 1389، صفحه 45-52

محمدرجب عبدالحامد


2. انقلاب بخارا» یا «بلوا»ی بخارا

دوره 10، شماره 23، بهار و تابستان 1388، صفحه 93-128

محمدجان شکوری بخارایی


3. سعید نفیسی و صدرالدین عینی

دوره 10، شماره 22، بهار و تابستان 1388، صفحه 81-96

خدای‌نظر عصازاده


4. خاطرات بهاءالدین اکرامی تکمله‌ای بر یادداشت‌های صدرالدین عینی

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1386، صفحه 101-110

کمال‌الدین صدر‌الدین‌زاده عینی


5. مطبوعات تاجیک در سمرقند

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1386، صفحه 123-152

پیوند گلمرادزاده


6. نخستین کوشش جمع‌آوری آثار عامیانۀ رودکی

دوره 7، شماره 13، پاییز و زمستان 1385، صفحه 109-122

کمال‌الدین عینی


7. استاد رودکی و سرنوشت کتاب نمونۀ ادبیات تاجیک

دوره 6، 8 و 9، پاییز و زمستان 1384، صفحه 75-86

کمال‌الدین صدر‌الدین‌زاده عینی