کلیدواژه‌ها = فولکلور
تعداد مقالات: 9
1. فولکلور سمرقند

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1386، صفحه 11-24

روزی احمد


2. در جستجوی فولکلور ساکنان دیار رودکی

دوره 7، شماره 13، پاییز و زمستان 1385، صفحه 7-26

روزی احمد


3. جایگاه رباعی در فولکلور تاجیک

دوره 7، شماره 13، پاییز و زمستان 1385، صفحه 87-98

میرزا شکورزاده


4. فولکلور و حاجی‌حسین ختلانی

دوره 7، شماره 13، پاییز و زمستان 1385، صفحه 123-128

ف. مراد‌اف


5. تعبیر خواب در فرهنگ بومی

دوره 7، شماره 13، پاییز و زمستان 1385، صفحه 129-132

گل‌خاتون نایافت‌‌اوا


6. نخستین دستور گردآوری فرهنگ مردمی

دوره 7، شماره 13، پاییز و زمستان 1385، صفحه 133-146

عبدالخالق نبوی


7. پیرامون افسانه‌های مردم کولاب

دوره 7، شماره 11، بهار و تابستان 1385، صفحه 33-40

روشن رحمانی


8. رابطۀ ادبیات حرفه‌ای و فولکلور در آثار میرسعید میرشکر

دوره 7، شماره 10، بهار و تابستان 1385، صفحه 9-22

اَ. چراغ‌ابدال‌اف


9. فولکلور، آیینۀ تاریخ و فرهنگ مردم

دوره 7، شماره 10، بهار و تابستان 1385، صفحه 53-64

نثارمحمد شکرمحمد