کلیدواژه‌ها = غزل
تعداد مقالات: 4
1. تراکمِ ذوق و احساس (نقد و بررسی شعر دل‏آرام خجندی)

دوره 17، شماره 47، پاییز و زمستان 1395، صفحه 87-107

بدرالدین مقصوداف


2. هنر سخنوری بیدل دهلوی در یک غزل ماده‌تاریخ

دوره 16، شماره 45، پاییز و زمستان 1394، صفحه 31-42

رستم تغایمراداف


3. واژة «نَفَس» در کارگاه ایجادی بیدل دهلوی

دوره 16، شماره 45، پاییز و زمستان 1394، صفحه 105-124

نورعلی نوراف


4. ورودی به شکرستان طغرل

دوره 12، شماره 30، بهار و تابستان 1390، صفحه 215-232

میرزا شکورزاده