کلیدواژه‌ها = تفسیر
تعداد مقالات: 3
1. بعضی ویژگی‌های ادبی و زبانی ترجمه‌ «تفسیر طبری»

دوره 11، شماره 29، پاییز و زمستان 1389، صفحه 10-41

عبدالجمال حسن اف


2. ترجمه و تفسیرهای ورارودی در فهرست چارلز استاری

دوره 11، شماره 29، پاییز و زمستان 1389، صفحه 69-87

عبدالمنّان نصرالدین خجندی