نویسنده = فخر‌الدّین نصرالدین‌اف
تعداد مقالات: 2
1. ترجمه‌ نادر منسوب به حضرت ملّای نقشبندی

دوره 11، شماره 29، پاییز و زمستان 1389، صفحه 42-68

فخر‌الدّین نصرالدین‌اف


2. تفسیر «بصائر یمینی» و ویژگی‌های آن

دوره 11، شماره 29، پاییز و زمستان 1389، صفحه 99-134

فخر‌الدّین نصرالدین‌اف