نویسنده = عبدالرئوف نورس‌اف
تعداد مقالات: 1
1. کتاب‌شناسی ایران در تاجیکستان

دوره 10، شماره 22، بهار و تابستان 1388، صفحه 155-158

عبدالرئوف نورس‌اف