نویسنده = مراد مرادی
تعداد مقالات: 2
1. ثابت مناف‌زاده، منتقد و تربیت‌گر.

دوره 9، شماره 20، پاییز و زمستان 1387، صفحه 203-214

مراد مرادی


2. وضعیت مطبوعات معاصر تاجیک

دوره 8، شماره 17، پاییز و زمستان 1386، صفحه 109-114

مراد مرادی