نویسنده = مختاری، قطب‌الدین
تعداد مقالات: 1
1. کلمه‌های دشوارفهم در زبان مطبوعات

دوره 8، شماره 17، پاییز و زمستان 1386، صفحه 105-108

قطب‌الدین مختاری