نویسنده = ابراهیم عثمان‌اف
تعداد مقالات: 3
1. پیشرو مطبوعات

دوره 9، شماره 20، پاییز و زمستان 1387، صفحه 152-158

ابراهیم عثمان‌اف


2. مشکلات فضای اطلاعاتی تاجیکستان

دوره 9، شماره 18، بهار و تابستان 1387، صفحه 67-72

ابراهیم عثمان‌اف


3. پیرامون رسانه‌های خصوصی

دوره 8، شماره 17، پاییز و زمستان 1386، صفحه 45-58

ابراهیم عثمان‌اف