نویسنده = میرزابدل بدل‌اف
تعداد مقالات: 1
1. مطبوعات- آیینۀ حیات

دوره 8، شماره 17، پاییز و زمستان 1386، صفحه 9-16

میرزابدل بدل‌اف