نویسنده = روزی احمد
تعداد مقالات: 2
1. فولکلور سمرقند

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1386، صفحه 11-24

روزی احمد


2. در جستجوی فولکلور ساکنان دیار رودکی

دوره 7، شماره 13، پاییز و زمستان 1385، صفحه 7-26

روزی احمد