نویسنده = امریزدان علیمردان‌اف
تعداد مقالات: 1
1. آیا رودکی را «حکیم» خواندن رواست؟

دوره 6، 8 و 9، پاییز و زمستان 1384، صفحه 69-74

امریزدان علیمردان‌اف